Mieszadła pionowe Flygt serii 4800

Zapewnienie prawidłowego mieszania zależy od niezawodności oraz elastyczności właściwej technologii mieszania. Z mieszadłami pionowymi Flygt można efektywnie regulować beztlenowe, niedotlenione oraz fermentacyjne procesy niezależnie od głębokości, wielkości, kształtu, rozmiaru zbiornika.

 

Pionowe mieszadła Flygt.pdf (3 MB)

 

Wszystkie procesy mieszania wymagają w różnym stopniu małoskalowalnej turbulencji oraz generowania przepływu masowego podczas mieszania dużych objętości. Podczas przepływu masowego zawartość zbiornika zostaje wprowadzona w ruch i wszystkie jej cząstki biorą udział w procesie mieszania. Większość procesów mieszania wywołuje tylko silną turbulencję, natomiast przepływ masowy ma tę zaletę, że umożliwia kontrolowane, skuteczne mieszanie uzależnione od całkowitej ilości zainstalowanych urządzeń oraz ich rozmieszczenia.

 

 

Wieloletnie doświadczenie


W wielu typach instalacji mieszania Flygt jest pionierem w wykorzystaniu siły ciągu mieszadła jako parametru służącego do projektowania systemów mieszania. Wieloletnie doświadczenie umożliwia prawidłowy dobór wielkości i typu mieszadła odpowiedniego dla projektowanej instalacji.

 

W przypadku gdy zbiornik jest niezbędny do procesu oczyszczania ścieków lub fermentacji mieszadła Flygt z wałem pionowym umożliwiają efektywne mieszanie wszystkich rodzajów cieczy także osadów o podwyższonej gęstości lepkości.

 

 

Najczęściej spotykane aplikacje dla mieszadeł pionowych

 

 - zbiorniki fermentacji

 - komory denitryfikacji

 - zbiorniki magazynowe osadów

 

 

Zalety pionowych mieszadeł Flygt

 

 - maksymalny czas bezawaryjnej pracy

 - wysoka sprawność mieszania

 - małe zapotrzebowanie na energię elektryczną

 - łatwa obsługa

 - możliwość stosowania we wszystkich typach cieczy

 - bezpieczna obsługa