Mieszadła Flygt 4850

Dla wielu rodzajów instalacji mieszania

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Równoległe ustawienie wału i przekładni
Zapewnia ciągłą pracę i długą żywotność

3. Solidna obudowa
Zapewnia poprawną pracę łożysk
 
4. Trwałe łożyska walcowe
Pozwalają na 100 000 godzin bezawaryjnej pracy.

 

 

 

 

 

1. Demontowalny łącznik ze szpilkami prowadzącymi
Łatwo przenoszący siły skrętne

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Kompaktowy wysokostopowy wał
Zwiększa sztywność i wytrzymałość łożyska głównego
 
6. Dwułopatkowe wirniki Flygt
Umożliwiają stałą wysoką efektywność mieszania nawet przy wysokiej zawartości części włóknistych. Zamontowane na stałe do wału.​

 

 

 

 

 

 

 

Opcjonalny wirnik trzyłopatkowy
Regulowane mocowanie optymalizuje proces mieszania oraz zabezpiecza przed tworzeniem się piany na powierzchni cieczy. Dostępne o średnicy do 2,5m w wykonaniu ze stali wysokostopowej dla ciecz o wysokiej temperaturze. Wirnik mocowany do wału przez zaciski stożkowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Łożysko stabilizujące wał
Ten element pewnie mocuje wał do dna zbiornika, eliminując odchylanie się wału.