Mieszadła strumieniowe Flygt serii 4700

 

Mieszadła strumieniowe Flygt firmy Xylem łączą opatentowaną technologię pompy Flygt N
z nowatorskim zespołem eżektora, tworząc wysokosprawny i efektywny system mieszania idealny dla technologii ścieków i osadów jeżeli preferowane są instalacje suche.

 


Mieszadła strumieniowe Flygt serii 4700.pdf

 

 

Stworzone dla zapewnienia jakości procesowej i ogólnej efektywności energetycznej mieszadła strumieniowe Flygt, są doskonałym wyborem do zastosowania w zbiornikach procesowych biologicznych oczyszczalni ścieków, zbiornikach osadu oraz zbiornikach i stawach retencyjnych.

 


Wymagane jest tutaj mieszanie i spłukiwanie, zapewniające utrzymanie w zawieszeniu części stałych w czasie wypompowywania ścieków.

 


Osad wstępny i osady dostarczane ze źródeł zewnętrznych często zawierają znaczne ilości dużych cząstek. Aby zapobiec gromadzeniu się gazów, sedymentacji i tworzeniu kożucha, niezbędne jest mieszanie.

 


W zbiornikach magazynowych osadu czynnego mieszanie zapewnia homogenizację, która jest istotna dla sprawności dalszej obróbki. Mieszanie ponadto zapobiega gromadzeniu się gazów, sedymentacji i narastaniu kożucha.

 

W komorach fermentacji mieszanie jest wymagane w celu ujednorodnienia ich objętości. Mieszanie zawartości komory zwiększa sprawność procesu fermentacji oraz produkcję gazu. 

 

 


Mieszanie w zbiornikach magazynowych osadu przefermentowanego jest niezbędne do homogenizacji przed procesem zagęszczania lub odwadniania.

 

Jako pionierzy w dobieraniu mieszadeł w oparciu o siłę ciągu wiemy, że kształt zbiornika, rodzaj medium, koncentracja zawiesin i wymagania procesowe stanowią kluczowe zmienne doboru.

 

Efektywne mieszanie wymaga także prawidłowej lokalizacji i ukierunkowania mieszadła strumieniowego.

 

 

 

Perfekcyjne mieszanie

 

Zapobieganie sedymentacji zawiesin jest nieustającym wyzwaniem w technologii ścieków. Minimalizowanie osiadania cząstek stałych i w konsekwencji tworzenia się złogów osadu wymaga silnego przepływu masowego. Mieszadła strumieniowe Flygt właśnie taki przepływ zapewniają.

 

Połączenie dwóch innowacyjnych rozwiązań Flygt w jeden skuteczny system mieszadła strumieniowego zapewnia najwyższą sprawność, przy najniższym możliwym koszcie eksploatacyjnym. Ten niezwykle uniwersalny, montowany do podłoża system zapewnia odpowiednio wysokie parametry mieszania w zbiornikach przy częściowym napełnieniu i niskim poziomie cieczy, jak również w zbiornikach napełnionych całkowicie.

 Mieszadło strumieniowe Flygt zawiera następujące podstawowe elementy:

  • rozszerzony wlot dzwonowy,
  • pompę Flygt N,
  • dyszę i rurę eżektora.

 

Te współpracujące elementy optymalizują mieszanie ścieków lub osadów. Wlot dzwonny zwiększa dynamikę dopływu do pompy redukując straty hydrauliczne. Zespół dyszy i rury eżektora zwiększa wydatek strumienia wylotowego do zbiornika, poprzez powiększenie pola przekroju poprzecznego strumienia. W sumie przyczynia się to do zwiększenia sprawności energetycznej, a to z kolei zapewnia znaczne oszczędności.

 

Korzyści

  • Maksymalna sprawność i wydajność  mieszania
  • Długotrwała sprawność pompy i redukcja kosztów energii
  • Kompaktowa konstrukcja pompy, niewymagająca specjalnej obudowy
  • Łatwy dostęp i serwis poza zbiornikiem
  • Możliwość pracy przy niskim poziomie cieczy
  • Skuteczna obróbka osadów, o koncentracji do 8% suchej masy

 

 

 

Pompa Flygt N

 

W przeciwieństwie do konwencjonalnych pomp pompujących ciecze z zawartością cząstek stałych, w których doświadcza się utraty sprawności wskutek zatykania, pompy Flygt N utrzymują sprawność na niezmienionym poziomie niezależnie od składu cieczy.

 

Określamy to mianem trwałej sprawności. Jest to możliwe dzięki opatentowanym rozwiązaniom samooczyszczającej hydrauliki pomp N, obejmującej odgięte skośnie do tyłu krawędzie łopatek wirnika, rozszerzający się rowek odprowadzający oraz zintegrowany trzpień naprowadzający. Dzięki temu pompa N uzyskuje maksymalny okres wysokiej sprawności przy minimalnych kosztach.

 

Pompa Flygt N oprócz wyjątkowej odporności na zatykanie, umożliwia skuteczną obróbkę osadów o koncentracji do 8% suchej masy. Sprawdza się również w najtrudniejszych warunkach i cieczach zawierających materiały ścierające dzięki zastosowaniu hydrauliki z trwałego żeliwa Hard-Iron. Pompy  są dostępne także w wersji przeciwwybuchowej. 

 

 

Pompy Flygt N wyposażone są w silnik elektryczny zintegrowany z zespołem hydraulicznym w jednej obudowie (konstrukcja monoblokowa), konstrukcja taka jest bardziej zwarta, łatwiejsze i tańsza w montażu.

Nie wymagają dodatkowych zewnętrznych obudów ochraniających przed zalaniem, co znacząco obniża koszty instalacji.

Dzięki inteligentnej konstrukcji oraz praktycznie bezobsługowej eksploatacji, całkowite koszty użytkowania są bardzo niskie.

 

 

Innowacyjny zespół eżektora

 
Starannie zaprojektowany, niezatykający się zespół eżektora składa się z dużej dyszy wylotowej oraz rury eżektora ze specjalnie ukształtowanym wlotem. Średnica wylotu dyszy została zaprojektowana tak, aby przepuścić ciała stała o takiej wielkości jak przelot pompy. Pompa generuje pierwotny strumień doprowadzany do zbiornika poprzez system rurociągów zakończonych dyszą. Gdy strumień ten wprowadzany jest do rury eżektora, indukowany jest z otaczającej cieczy strumień wtórny.
 

Komputerowa symulacja dynamiki cieczy pokazuje jednoznacznie oddziaływanie pomiędzy dyszą wlotową, a rurą eżektora. Strumień pierwotny jest wzmacniany w następstwie generowania strumienia wtórnego.

 


Szeroka oferta mieszadeł strumieniowych

 

Firma Xylem oferuje szeroką gamę mieszadeł strumieniowych, jako uzupełnienie oferty zatapialnych systemów mieszania. Dostępnych jest pięć modeli mieszadeł strumieniowych spełniających unikalne wymagania mieszania. Systemy te zapewniają bezpieczną, niezawodną eksploatację przy wysokiej sprawności pomp oraz niskich kosztach utrzymania.

  

 

 

 

Na zewnątrz zbiornika: pompa Flygt N mieszadła strumieniowego. Orurowanie ze stali nierdzewnej mocowane do zbiornika zapewnia zasysanie i tłoczenie cieczy.

 

 Wewnątrz zbiornika: usytuowane są: dysza wylotowa i rura eżektora, generujące cyrkulacyjnie przepływ masowy, powodujący homogenizację i utrzymanie mieszanego osadu w zawieszeniu.