Seria Flygt JP4700

 

 

Efektywne rozwiązanie

 

 

Hydroeżektor gdy jest zanurzony, działa jak mieszadło z wykorzystaniem podstawowego i wtórnego przepływu wody, gdy poziom wody jest niski, a dysza nie jest zanurzona, eżektor automatycznie zamienia się w urządzenie do spłukiwania.

 

 

 

 

Hydroeżektor zanurzony - działa jak mieszadło

 

Strumień podstawowy (Q1) wytwarzany przez pompę zatapialną poprzez dyszę tłoczony jest do rury hydroeżektora. Gdy woda przepływa przez dyszę wzrasta jej prędkość, powodując lokalne obniżenie ciśnienia. Obniżenie ciśnienia powoduje zasysanie wody z zewnątrz i powstanie strumienia wtórnego (Q2). Strumień podstawowy i wtórny łączą się w rurze eżektora powodując zwiększenie ciągu i prędkości oraz wytworzenie jednego strumienia o dużej mocy. Wytwarzany przez hydroeżektor strumień powoduje utrzymanie w zawieszeniu sedymentujących w cieczy zanieczyszczeń, aż do usunięcia ich ze zbiornika.

 

 

Hydroeżektor dysza niezanurzona  - urządzenie do spłukiwania

 

Woda (Q1) pompowana przez pompę zatapialną wypływając z rury hydroeżektora powoduje powstanie silnego strumienia, który usuwa osady organiczne i nieorganiczne z dna i ścian zbiornika.

 

 

 

Zbiornik o dowolnym rozmiarze lub kształcie


Hydroeżektor o wysokiej sile wyrzutu może być stosowany w zbiornikach retencyjnych o prawie dowolnych wymiarach i kształtach, wymagających:

 - intensywnego czyszczenia masowego

 - spłukiwania zbiornika

 - lub obu tych opcji jednocześnie

 

Optymalna pozycja hydroeżektora różni się w zależności od zbiornika, ponieważ mogą one mieć praktycznie dowolny kształt.

 

 

Bez zatykania


Z powodu obecności w retencjonowanej wodzie ciał stałych zatykanie zawsze stanowi potencjalny problem. Dlatego hydroeżektory Flygt wyposażone są w pompy z samoczyszczącym systemem hydraulicznym N o zwiększonej wydajności oraz dyszę o dużej średnicy, aby wyeliminować możliwość zatykania.

 

 

 

 

 

 
 
Zestaw strumienicowy
 


Funkcjonowanie ejektora

1. Strumień cieczy doprowadzany jest przez pompę bezpośrednio do ejektora.
 
2. Przy przepływie przez dyszę prędkość cieczy mocno wzrasta i w dyszy powstaje podciśnienie.

3. Powietrze zostaje zasysane przez rurę ssącą zamontowaną w pobliżu dyszy, miesza się za dyszą z cieczą i wypływa z dużą prędkością poziomo z strumienicy.

 


Działanie ejektora w zbiorniku prostokątnym
 
Proces czyszczenia przy zastosowaniu ejektora polega na usuwaniu ze zbiornika stałych substancji. Działanie myjące jest najskuteczniejsze w przypadku zbiorników prostokątnych o nachylonym dnie i pionowych ścianach, bez skosów

 

 
 
Etap 1
 
Zbiornik jest napełniony Czyszczenie zbiornika rozpoczyna się jeszcze przy napełnionym zbiorniku. Agregat myjący wytwarza strumień usuwający z dna zbiornika osady.

 

 

 

Etap 2
Zbiornik jest napełniony częściowo, ok. 0,3 – 0,5 m Strumień ejektora osiąga wtedy najlepsze właściwości myjące. Strumień odbija się od ścian zbiornika. Spływające z powrotem medium zbiera znajdujące się na dnie stałe substancje i odprowadza je do odpływu
 
 

Etap 3
 
Zbiornik jest prawie opróżniony, ok. 0,1 – 0,3 m Pozostałe substancje stałe zostają wypłukane ze zbiornika.
 
 
 
 
 

Pompa zatapialna Flygt tworzy zwartą jednostkę z połączonym z nią za pomocą kołnierza ejektorem. Zakres mocy pompy zasilającej mieści się w przedziale od 4,7 kW do 18,5 kW. W pompie zastosowano półotwarty wirnik, z pierścieniem i rowkiem odprowadzającym (Technologia N).

 


 

 

 
Warto zobaczyć także
 
 
 
 
Ryzyko zatykania podczas tłoczenia przefermentowanego substratu należy ograniczyć do minimum. Pompy Flygt z technologią N stanowią tu najlepsze rozwiązanie. Chroniony patentem układ hydrauliczny charakteryzuje się samooczyszczaniem i osiąga stałą wysoką sprawność przekraczającą 80%.
 
 
 
 
Pompy rozdrabniające typoszeregu F 3000 nadają się szczególnie do tłoczenia mediów o dużej zawartości materiałów stałych. Mocne wirniki tnące oraz płyta tnąca wykonane są z odpornej na ścieranie stali wysokochromowej i mogą ciąć materiał o długich włóknach. Dzięki temu medium staje się bardziej jednorodne i łatwiej jest je pompować.