Sposoby instalacji mieszadeł kompaktowych

Wyposażenie instalacyjne Flygt jest proste w obsłudze i na tyle wytrzymałe, aby przenosić ciężar i siły reakcyjne wywierane przez mieszadło przez cały okres jego eksploatacji.

 

Systemy prowadnic dla każdego zbiornika
Aby wspomóc wyrzymałość zmęczeniową wyposażenia instalacyjnego narażonego na destrukcję wskutek intensywnie zmieniających się sił w zbiorniku, kompaktowe mieszadła Flygt montuje się zazwyczaj razem ze sztywnymi prowadnicami na odpowiedniej głębokości w celu zapewnienia optymalnej sprawności mieszania. Uzywane razem z naszym sprzętem do podnoszenia, systemy prowadnic zapewniają łatwy dostęp dla przeprowadzania kontroli i serwisu.
 
Bezpieczny i wygodny osprzęt do podnoszenia
Nasze wyposażenie do podnoszenia zapewnia proste, wygodne i bezpieczne podnoszenie i opuszczanie kompaktowych mieszadeł Flygt. Żuraw do podnoszenia z certyfikatem CE jest zamontowany w dolnym uchwycie, który umożliwia łatwy jego obrót. Dla zmniejszenia kosztów inwestycyjnych, jeden żuraw może obsługiwać kilka mieszadeł.