Wyposażenie ułatwiające obsługę

Wyposażenie do zainstalowania powinno być wystarczająco mocne i sztywne aby wytrzymać obciążenia od ciężaru i sił reakcji, wywoływanych przez mieszadło podczas całego okresu pracy. Wyposażenie powinno być proste w instalacji, jak również wygodne podczas użytkowania. 


Dobrze sprawdzona niezawodność

Na wszystkie mieszadła z dużymi średnicami śmigła działają siły o znacznym zakresie zmienności. A więc zainstalowane wyposażenie musi posiadać wystarczającą wytrzymałość na zmęczenie. Wyposażenie instalacyjne Flygt sprawdziło się w wielu tysiącach instalacji.

 

Wygodny w obsłudze i bezpieczny sprzęt do podnoszenia
Flygt dostarcza wyposażenie, które umożliwia wygodne podnoszenie i obsługę mieszadeł.

 

Żuraw do podnoszenia jest zamontowany w dolnym uchwycie obrotowym, który umożliwia łatwy obrót żurawia. Żuraw może być wyposażony we wciągarkę lub wielokrążek.

Dla zmniejszenia kosztów inwestycyjnych, jeden żuraw może obsługiwać kilka mieszadeł. Mieszadła mogą pozostawać w zanurzeniu bez własnej linki wyciągowej. Opatentowane urządzenie Flygt do podnoszenia zapewnia łączenie się linki wciągarki z uchwytem mieszadła.