Tłocznie ścieków

 

Efektywne rozwiązanie

 

Tłocznie ścieków, podobnie jak pompownie ścieków, to obiekty służące do zbierania i tłoczenia ścieków do sieci kanalizacyjnej. Obserwowany wzrost koncentracji ciał stałych w ściekach, będący wynikiem oszczędzania wody, w połączeniu z niskim dopływem ścieków do pompowni stawia nowe wyzwania.

  

Dlatego też tłocznia Xylem bazuje na najnowocześniejszej serii pomp Flygt F wyposażonych w samooczyszczającą wkładkę "Chopper" mająca na celu cięcie ciał stałych i włóknin na kilkunastocentymetrowe fragmenty. Umieszczenie pomp oraz elementów tłoczni w suchej pompowni znacząco poprawia warunki eksploatacji i serwisowania. Szczelna komora retencyjna wyposażona jest w filtr antyodorowy, który całkowicie eliminuje nieprzyjemne zapachy.

 

Oferowane przez Xylem tłocznie nawet o wydajności powyżej 300 m³/h projektowane są według indywidulanych wymagań Klienta. W skład typowej tłoczni wchodzi obudowa całego układu (korpus), moduł tłoczni ze zbiornikiem buforowym oraz pompami, osprzęt hydrauliczny oraz układ automatyki.

 

 

 

Budowa i zasada działania tłoczni

 

Tłocznia stanowi kompletny w pełni zautomatyzowany obiekt składający się z prefabrykowanego zestawu technologicznego zabudowanego wraz z pompami w betonowej komorze suchej i współpracujący z wewnętrznym zbiornikiem retencyjnym.

 

 

 

Ścieki napływają do zbiornika ze stali nierdzewnej a następnie są kierowane do pracujących naprzemiennie pomp Flygt typu F wyposażonych w specjalny układ hydrauliczny z funkcją cięcia zanieczyszczeń stałych do rozmiaru kilkunastu centymetrów i dalszego ich transportu hydraulicznego. Mocne wirniki tnące oraz płyta tnąca wykonane są z odpornej na ścieranie stali wysokochromowej i mogą ciąć materiał o długich włóknach. Dzięki temu medium staje się bardziej jednorodne i łatwiej je pompować.

 

 

 

 

 

Pompy zamontowane są na podstawach współpracujących z izolatorami drgań.  Złączanie pomp jest naprzemienne i następuje jeżeli poziom ścieków osiągnie odpowiedni poziom. Poziom ten jest mierzony dwoma przetwornikami ciśnienia hydrostatycznego zainstalowanymi w zbiorniku retencyjnym i współpracującymi z układem sterowania. Przy intensywnym napływie następuje załączenie drugiej pompy. Tłocznia może być wyposażona w moduł komunikacji bezprzewodowej dzięki czemu może być podłączona do systemu monitoringu.