WEDECO Promix

 

Nowy system zaawansowanego utleniania (AOP)

 

Promix to inteligentny, estetyczny i kompaktowy system wprowadzania ozonu i przeprowadzania reakcji towarzyszących uzdatnianiu wody, również wody o dużej zawartości bromków. Nowy system pozwala kontrolować tworzenie się bromianów. 

 


 

 

 

Dlaczego zaawansowane procesy utleniania ? 

 

Na całym świecie donosi się o tendencji wzrostowej stężenia mikrozanieczyszczeń w komunalnych zasobach wodnych. Ślady organicznych / nieorganicznych polutantów, takich jak NDMA, MTBE czy 1,4-dioksan często występują w wodach gruntowych i powierzchniowych.

 

Powodów coraz większego poziomu zanieczyszczeń należy szukać w procesach industrializacji, intensywnej działalności rolnej oraz ogólnej działalności medycznej. Przedostanie się wspomnianych mikrozanieczyszczeń  poprzez wodę pitną do łańcucha pokarmowego człowieka stwarza długoterminowe zagrożenia dla zdrowia, a nawet uszkodzenia ludzkiego i zwierzęcego​ materiału genetycznego. Tradycyjne metody oczyszczania nie dają już wystarczającej gwarancji całkowitego usunięcia tych zanieczyszczeń.

 

Z powodu  zmian klimatycznych i demograficznych, w najbliższej przyszłości należy spodziewać się dalszego zwiększania poziomu zanieczyszczeń zasobów wody pitnej. Pociąga to za sobą większe ryzyko niedostatku wody, co z kolei spowoduje wzrost zapotrzebowania na pośrednie lub bezpośrednie wtórne użycie wody ściekowej jako wody pitnej. Zaawansowane procesy utleniania (Advanced Oxidation Process - AOP) są najlepszym wyborem w przypadku tych nowych form zanieczyszczenia​ wody. 

 

 

Dlaczego nowe rozwiązanie ?

 

Niektóre przedsiębiorstwa komunalne na świecie muszą radzić sobie z dużą zawartością bromków w wodzie pitnej. Zbyt duża zawartość bromków może powodować tworzenie się bromianów w uzdatnianej wodzie. Maksymalna zawartość bromianów w wodzie pitnej została określona przez WHO poniżej 10 μg/l.

 

Bromiany w wodzie do picia mogą powstać, gdy podczas procesu jej uzdatniania stosuje się ozonowanie lub metody z grupy zaawansowanego (pogłębionego) utleniania (Advanced Oxidation Process - AOP). Bromiany to substancje niepożądane w wodzie pitnej, gdyż podejrzewa się ich działanie rakotwórcze.

  

Ozonowanie stanowi jedną z najpopularniejszych alternatyw dla chlorowania podczas uzdatniania wody pitnej, gdyż nie powoduje powstawania substancji takich jak THM lub innych produktów ubocznych zawierających chlor.

 

Promix to innowacyjny produkt stanowiący rozszerzenie oferty produktowej WEDECO z zakresu rozwiązań dla nowoczesnych procesów ozonowania MiPRO. Ten system wprowadzania ozonu opiera się na nowym podejściu do uzdatniania wody pozwalającym kontrolować tworzenie się bromianów i skutecznie uzdatniać wodę pitną. PROMIX umożliwia uzdatnianie wody pitnej zgodnie z przepisami WHO.