WEDECO MiPRO

 

 

Rozwiązania w zakresie​ zaawansowanego utleniania 

 

Koncepcja WEDECO MiPRO firmy Xylem opiera się na trzech kluczowych składnikach: ozonie, nadtlenku wodoru i świetle ultafioletowym. Łącząc te technologie otrzymaliśmy elastyczne rozwiązania dla indywidualnych wymagań. 

 WEDECO MiPRO.pdf​
 

 

Inżynieryjne rozwiązania dla różnych zastosowań

 

Wybór kwalifikowanych technologi zawsze zależy od konkretnej substancji stanowiącej problem, lokalnych warunków, takich jak ilość miejsca zajmowanego przez system, prędkość przepływu oraz koszty energii.

Kierujemy się filozofią dążącą do opracowania każdego rozwiązania WEDECO MiPRO jako doskonałego uzupełnienia istniejącego procesu. Naszym ogólnym celem jest zapewnienie możliwie najwyższej efektywności w usuwaniu zanieczyszczeń. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Twój wybór: najlepsza dostępna technologia
 
Dla najlepszego rezultatu, zanieczyszczona woda powinna być oczyszczona za pomocą najefektywniejszych procesów. Dlatego zastosowanie zaawansowanego utleniania w zakładach wodociągowych i oczyszczalniach ścieków powinno zaczynać się od jego właściwego wyboru.
 
Xylem oferuje Państwu pomoc w znalezieniu właściwego rozwiązania przed podjęciem długoterminowych decyzji. Mogą Państwo polegać na naszym wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie AOP i jego kluczowych elementach. Technologie UV oraz ozonowe WEDECO oferują w pełni rozwinięte systemy uzdatniania wody ustanawiające standardy w tej dziedzinie już od ponad trzech dekad.
 

 

NDMA (N-Nitrozodimetyloamina)

 • jest wysoce toksyczna; mozliwe działanie rakotwórcze,
 • jest produktem ubocznym i pozostałością po wielu procesach przemysłowych,
 • szkodliwa w wodzie pitnej nawet przy niskim stężeniu​,
 • trudna do usunięcia z wody pintej. Nie ulega łatwo biodegradacji, absorpcji ani parowaniu. Zatem nie moża jej usunąć za pomocą węgla aktywowanego; łatwo przemieszcza się w glebie.

 

Pestycydy

 • stanowią jedną z przyczyn skażenia wody ponieważ tylko ich mała część wchłaniana jest przez gatunki docelowe
 • są polutantami częściowo trwałymi przyczyniającymi się do skażenia gleby,
 • powodują skażenie wód powierzchniowych w wyniku spływania z obszarów rolnych do rzek (przestrzenne ognisko zanieczyszczenia wód).

 

1,4 - dioksan

 • powoduje podrażnienie oczu i dróg oddechowych oraz, prawdopodobnie, uszkodzenie środkowego układu nerwowego, wątroby i nerek,
 • stosowany w rozpuszczalnikach w sektorze produkcyjnym, w fumigantach i płynach do chłodnic samochodowych. Jest składnikiem kosmetyków, takich jak dezodoranty, szampony, pasty do zębów i płyny do płukania jamy ustnej,
 • po uwolnieniu do środowiska tworzy chmury zanieczyszczeń w wodach gruntowych,
 • trudny do usunięcia ze względu na niską wiązalność z glebą oraz odporność na naturalne procesy biologiczne

 

Pozostałości środków farmaceutycznych

 • przedostają się do środowiska przez ścieki po wydaleniu z organizmu lub niewłaściwej utylizacji niezużytych środków. Głównym źródłem w wodach powierzchniowych są komunalne oczyszczalnie ścieków, ścieki z zakładów farmaceutycznych, hodowli zwierząt oraz ośrodków medycznych,
 • są częściowo trwałe. W związku z tym poziom zanieczyszczeń w obiegu wodnym i organizmach jego użytkowników stale rośnie (bioakumulacja),
 • mogą powodować zaburzenia hormonalne u ludzi i zwierząt
 

  

  

 

 
 
Diagram przedstawia porównanie kosztów oraz zużycia energii, ozonu i H2O2 na m3. W tym wypadku celem jest redukcja poziomu pestycydów i środków farmaceutycznych przy przepływie wody 2000 m3/h. Koszty obejmują koszty inwestycyjne, miejsca zajmowanego przez system, tlenu, zasialania H2O2 oraz konserwacji.​ 
  

 

Często zadawane pytania 

 

"Czy naprawdę średniociśnieniowe światło UV i nadtlenek wodoru to najlepsze procesy AOP ?"

 

Połączenie​ średniociśnieniowego światła UV i nadtlenku wodoru znane jest jako proces AOP (zaawansowany proces utleniania), ale nie jest on jedynym tego typu procesem. Połączenie niskociśnieniowego światła UV, nadtlenku wodoru i/lub ozonu w wielu przypadkach wpływa korzystnie na koszty eksploatacji, pobór energii, efektywność usuwania zanieczyszczeń oraz zajmuje niewiele miejsca. Firma Xylem pod marką WEDECO jest w stanie zaoferować Państwu kompetencje bazujące na kluczowych technologiach - UV i ozonowych.

 

 

"Czy istnieje możliwość powstania bromianów przy zastosowaniu ozonu z AOP ?"

 

Ogólnie ujmując, powstanie bromianów możliwe jest tylko gdy w wodzie obecne są istotne ilości bromu.
W razie obecności bromu, innowacyjne połączenie ozonu z nadtlenkiem wodoru pozwala na znaczne ograniczenie bezpośredniej reakcji ozonu z bromem.

 

"Jak połączenie O3 i H2O2 ze światłem UV może być tańsze od H2O2/UV ?"

 

Najlepsze rezultaty przy usuwaniu substancji zanieczyszczających wodę mozna osiągnąć poprzez zastosowanie odpowiedniej technologii dostosowanej​ do konkretnych warunków. Rozwiązanie MiPRO eco3 plus pozwala na optymalizację na każdym etapie, dzięki temu obniżając całkowite koszty procesu oczyszczania.

 

 
"Dlaczego niskociśnieniowe promieniowanie UV działa wyjątkowo dobrze z AOP"
 
W wielu przypadkach substancje światłoczułe, takie jak NDMA, lub kwas aminotryzonowy skutecznie ulegają bezpośredniej degradacji pod wpływem światła UV (254 nm). W wyniku fotolizy, światło UV powoduje rozpad związków chemicznych, tym samym degradująć polutanty. Dodatkowo aktywacja nadtlenku wodoru prowadzi do skutecznego utleniania mikrozanieczyszczeń.

 

 

​ ​