Stacjonarne przyrządy sterujące

Stacjonarne przyrządy sterujące stosuje się głównie w przypadku kanalizacji ciśnieniowej oraz przy odprowadzaniu ścieków miejscowych, jeżeli istnieje potrzeba sterowania „nieruchomymi” agregatami, ale również w przypadku dłuższej, tymczasowej eksploatacji (np. prowizoryczne stacje pomp). Instalacji dokonuje się w szafkach zewnętrznych lub na ścianie wewnętrznej budynku. Xylem oferuje kilka wypróbowanych przyrządów sterujących, które można dopasować do danego zastosowania.

 

Stacje pompujące ścieki są silnie obciążone przez zawiesiny pływające, fazę stałą i osady. Prawidłowe sterowanie ułatwia sprawną eksploatację, zmniejszając potrzebę konserwacji, co z kolei, przyczynia się znacznie do poprawy efektywności instalacji. Duża efektywność pracy redukuje z kolei koszty eksploatacji.

 

FGC II: Przyrząd sterujący do kanalizacji ciśnieniowej. Do maksymalnie 2 pomp uruchamianych bezpośrednio do PN 5,0 kW, wzgl. 12 A. Dostępny bezpośrednio z magazynu, w opcji kompatybilny z układami telekomunikacyjnymi oraz teletechnicznymi.

 

FMC Comfort: Przyrząd sterujący do sterowania max. 2 pompami uruchamianymi bezpośrednio / przełącznikiem gwiazda-trójkąt do 54 kW, z rozbudowanym oprogramowaniem dla użytkownika, różnymi rodzajami alarmów, protokołami zapisywanymi chronologicznie oraz z wydajnym systemem zdalnej kontroli.

 

Commander II: Program indywidualny, dostosowany do aktualnego zapotrzebowania zleceniodawcy. W idealnej sytuacji w połączeniu ze sterowaniem FMC, umożliwia optymalną eksploatację oraz nadzór nad instalacją. Moc i właściwości zgodnie z życzeniem klienta.

 

Rozdzielnie FMC: Program indywidualny, dostosowany do aktualnego zapotrzebowania zleceniodawcy. W idealnej sytuacji w połączeniu ze sterowaniem FMC, umożliwia optymalną eksploatację oraz nadzór nad instalacją. Moc i właściwości zgodnie z życzeniem klienta.