Dmuchawy

Optymalizacja systemów napowietrzania ma zasadnicze znaczenie. To właśnie z tego względu jesteśmy w stanie uzupełnić każdy system napowietrzania Sanitaire o wytrzymały, energooszczędny i prosty w konserwacji pełnopakietowy system dmuchawy.

Do prawidłowego doboru dmuchawy do systemu napowietrzania potrzebna jest wiedza i doświadczenie. Nasza firma posiada te cechy. Znamy parametry, które wpływają na wybór dmuchawy - energooszczędność, niezawodność oraz koszty cyklu eksploatacji, elastyczność operacyjna, powierzchnia instalacji oraz poziomu hałasu i wymogi odnośnie konserwacji.

 

Niezależnie od Twoich potrzeb związanych z napowietrzaniem, pomożemy Ci w doborze prawidłowej dmuchawy spośród technologii, które występują zazwyczaj w oczyszczalni ścieków.

 

 

Dmuchawy z obrotowym tłokiem

Para tłoków obrotowych dostarcza stałą ilość powietrza przy każdym obrocie. Zasada działania dmuchaw z obrotowymi tłokami opiera się na zewnętrznym sprężaniu, zgodnie z którym powietrze jest sprężane przez przeciwciśnienie systemu. To zapewnia niskie koszty inwestycji, ale niestety również niską wydajność.

 

 

Dmuchawy z wirnikiem śrubowym

Para współpracujących śrub stopniowo zmniejsza objętość powietrza, ponieważ porusza się ono na długości elementu śruby. Zastosowanie wewnętrznego sprężania jest gwarancją uzyskania wyższej wydajności w porównaniu do innych dmuchaw wyporowych.

 

 

Wielostopniowe dmuchawy odśrodkowe

Wielostopniowe wirniki są zamocowane do pojedynczego niskoobrotowego wału pracującego zazwyczaj ze stałą prędkością. Te dmuchawy są stosowane w przypadku większych przepływów i wymagają mniejszych nakładów inwestycyjnych niż ma to miejsce w przypadku innych typów dmuchaw odśrodkowych, ale są również mniej wydajne.

 

 

Jednostopniowe, dmuchawy odśrodkowe z przekładnią

Dzięki przekładni multiplikującej, pojedynczy wirnik osiąga wyższą prędkość obrotową. Te dmuchawy można wyposażyć w regulowane kierownice wlotowe oraz łopatki dyfuzora, pozwalające na uzyskanie wysokiej wydajności w szerokim zakresie przepływów operacyjnych. Jednostopniowe dmuchawy przekładniowe są bardziej wydajne w porównaniu do dmuchaw wyporowych i wielostopniowych odśrodkowych.

 

 

Jednostopniowe z napędem bezpośrednim i zmienną prędkością 

Pojedynczy lub podwójny wirnik jest przymocowany bezpośrednio na wale wysokoobrotowego silnika z łożyskami magnetycznymi o niskim współczynniku tarcia i łożyskami foliowymi powietrznymi. Te dmuchawy charakteryzuje wbudowana przetwornica częstotliwości (VFD), która dostosowuje do wymogów ciśnienie i natężenie przepływu. W porównaniu do innych dmuchaw wyporowych i wielostopniowych odśrodkowych jest dużo droższa, ale zapewnia większą wydajność. Dmuchawy z łożyskami magnetycznymi są często bardziej wydajne niż te z łożyskami foliowymi powietrznymi.