Kanalizacja ciśnieniowa


Pierwsze systemy kanalizacji ciśnieniowej zostały opracowane w Stanach Zjednoczonych już w latach 60-tych. Zostały one potem rozpowszechnione w latach 70-tych na terenach wiejskich charakteryzujących się wysokim poziomem wody gruntowej lub skalnym podłożem – są to okoliczności, w których stosowanie konwencjonalnych systemów kanalizacyjnych wydaje się niepraktyczne, nieekonomiczne lub z innych przyczyn nieodpowiednie. Prawdziwy przełom w zakresie stosowania tego systemu nastąpił jednak dopiero w latach 70-tych i 80-tych wraz z opracowaniem odśrodkowych pomp zatapialnych z wirnikiem rozdrabniającym. Pompy te są ekonomiczne, niezawodne i proste w użyciu. Mogą być stosowane do pompowania wody zanieczyszczonej pod dużym ciśnieniem w systemach wymagających przewodów o małej średnicy. Dzisiaj systemy kanalizacji ciśnieniowej stały się najbardziej rozpowszechnioną i praktyczną alternatywą kanalizacji, zwłaszcza na obszarach o mniejszym zaludnieniu.
 
System kanalizacji ciśnieniowej ma na celu zapewnienie ekonomicznego odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych i zakładów. System powinien polegać na optymalnym wzajemnym dostosowaniu wszystkich elementów, gwarantującym dobre funkcjonowanie całej jednostki. Systemy kanalizacji ciśnieniowej stosowane są przede wszystkim na obszarach rzadko zaludnionych, na peryferiach miast i na terenach wiejskich.
 
Materiały
Przewody ciśnieniowe i otwory rewizyjne powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję i na stały kontakt ze ściekami i gazami. Materiał musi być także wytrzymały na stałe cykliczne obciążenia. Stosowane są przede wszystkim polichlorek winylu (PVC) i polietylen wysokociśnieniowy (HDPE).

 

Aspekt opłacalności
Główną przyczyną stosowania systemów kanalizacji ciśnieniowej jest ekonomiczność takiego rozwiązania, chociaż w niektórych przypadkach motywacji należy szukać także w pobudkach ekologicznych. Niewątpliwie cena za jeden metr długości tradycyjnego przewodu rurowego (kanału o spadku naturalnym) jest wysoka. Zwłaszcza na terenach o niewielkim zaludnieniu wiąże się to z dużymi kosztami dla gospodarstw podłączonych do takiego systemu. Natomiast kanalizacja ciśnieniowa może być zainstalowana po znacznie niższej cenie.

Kanalizacja ciśnieniowa jest rozwiązaniem zdecydowanie korzystniejszym także na terenach, gdzie przy kopaniu szybów natrafiono na podłoże skalne. Kopanie głębokich i szerokich rowów, niezbędnych do poprowadzenia tradycyjnych przewodów rurowych, jest wielokrotnie droższe niż przygotowanie płaskich i wąskich wykopów dla kanalizacji ciśnieniowej.

 

Informacje o produktach :