Xylem Water Solutions Polska

 

 Xylem Water Solutions Polska Sp. z o. o.
ul. Karczunkowska 46
02-871 Warszawa
 
tel. +48 22 735 81 00
 
  
WYNAJEM POMP​
tel. +48 607 304 840
 
 
SERWIS FABRYCZNY
tel. +48 22 735 81 22
tel. kom. 603 384 812
  slawomir.wypych@xyleminc.com

 

 
 
Agnieszka Szramuk - woj. pomorskie, zachodniopomorskie
 
 
Marek Bombor - woj. lubelskie, kujawsko-pomorskie
kom.: 669 747 101
marek.bombor@xyleminc.com
 
 
Anna Borowczyk-Kurasińska
- woj. lubuskie, wielkopolskie
kom.: 663 860 041
 
 
Marcin Macuga - woj. dolnośląskie
 
 
Sławomir Kłeczek - woj. opolskie, śląskie
 
 
Bartłomiej Rojek - klienci OEM
 
 
 
 
 
 
Adam Dubowski - woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie
kom.: 669 684 704
adam.dubowski@xyleminc.com   
 
Marek Gromół - woj. mazowieckie
kom.: 603 096 790
marek.gromol@xyleminc.com
 
 
  
 Anna Sękowska - woj. łódzkie, świętokrzyskie
 
 
Marcin Krześniak - woj. małopolskie, podkarpackie
 
 
Alicja Smyk - klienci CBS
kom.: 663 860 038
 

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o. o., ul. Krczunkowska 46, 02-871 Warszawa, Tel. +48 22 735 81 00, email: info.poland@xyleminc.com
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000097028, NIP: 522-000-26-53, Kapitał zakładowy: 1 117 600,00 PLN