Flygt hydroturbiner - Smart og kompakt vannkraft

​Hvorfor nedsenkbar?

 
I 1983 ble den første nedsenkbare Flygt-turbinen installert i Sverige. Siden da har vi installert over 350 turbiner over hele verden. De fleste av disse enhetene er fortsatt i drift den dag i dag. 
 
 

Som verdens største produsent av nedsenkbare pumper er vår erfaring og historie en integrert del av hver eneste nedsenkbare turbin vi produserer. 

 

Nedsenkbare turbiner som installeres i nye vannkraftverk eller eksisterende byggverk som gamle fabrikkanlegg, er svært anvendelige og kan fungere nærmest hvor som helst.

 

Et småskalavannkraftverk har lave investeringskostnader og lang levetid, og avkastning på investeringen kommer etter kort tid. Dette gir god lønnsomhet.

 

Grunnen til at man velger nedsenkbare turbiner er enkel. Med undervannsdrift er det ikke nødvendig med et overbygg.

 
 
 
       Kundecase fra Belgia.pdf                 

 

Flygt hydroturbiner