Slam og Slurrypumper

 
Slam og slurry kan være tøft å pumpe, og også gi store omkostninger og potensielle problemer.
Type slam/slurry kan variere stort – vi hjelper deg å velge optimal pumpe for oppgaven.
 
Sentrifugalpumper:
Hvis ikke slammet eller slurryen er for tykk, så kan man pumpe det med en sentrifugalpumpe. Dette vil gi store fordeler når det gjelder driftsomkostninger ettersom en sentrifugalpumpe normalt er rimeligere i drift enn en fortrengerpumpe.
Vi har to serier som kan passe:
Slampumper i 3000 serien (N-pumper)
Senkbare pumper med det selvrensende N-hjulet for pumping av slam med tørrstoff opp til 8%, avhengig av type slam.
 
Produkt
Effekt (kW)
Max H (m)
Max Q (l/s)
2
10
50
3,1
15
70
5,9
20
90
13,5
25
200
18,5
40
250
45
60
400
70
80
500
Brosjyre  3000-serien (link til brosjyre ”Videreutvecklad Flygt N-teknologi”.)
 
 
Slurrypumper i 5000 serien
Spesialpumper  konstruert for pumping av sterkt slitende væsker, f.eks boreslam, sand og pukk iblandet vannet.
 
Produkt
Effekt (kW)
Max H (m)
Max Q (l/s)
7,5-70
9-50
40-180
3,1 - 54
10 - 60
10 - 200
3,1-54
85
320

 

Trykk på bildet for å lese i katalogen: 
Flygt eksenterskruepumper
Når viskositeten blir for høy, når man trenger en doseringskarakteristikk på pumpen eller har en kombinasjon av liten mengde og høyt trykk, da egner seg en fortrengerpumpe best.
Flygt eksenterskruepumper finnes i forskjellige utførelser for pumping av slam med tørrstoffinnhold på opptil 40%, igjen avhengig av type slam.