Aktuelle innkjøpsdatabaser

Her er en oversikt over Xylem i Norge AS sine godkjenninger over aktuelle innkjøpsdatabaser: