Flygt trykkavløpssystem for hytter og
spredt bebyggelse
 
Den store fordelen med et trykkavløpssystem er at det ikke trengs selvfall for å transportere avløpsvannet til det komunale nettet. Det innebærer mulighet for kloakkering av områder som per idag ikke er tilknyttet til kommunalt avløp for en mye rimeligere pris en konvensjonell teknikk.
For kommunen er det også en fordel. Med å få avløpet inn på det kommunale nettet har man kontroll over rensegrad og utslipp.
Trykkavløpssystem benytter seg av rør med liten diameter som følger terrenget, helt uten hensyn til høydeforskjeller. Det innebærer at systemet blir mye rimeligere mht gravearbeid og legging.
Dessuten blir det mulig å kloakkere i områder nær sjø eller med høy grunnvannsstand hvor selvfall ikke er mulig.
Slik fungerer det:
·         Avløpsvannet renner med selvfall de første meterne til en pumpestasjon som plasseres i tilknytting til huset. Den kan graves ned i bakken, eller plasseres i krypkjeller/kjeller.
·         I pumpestasjonen finnes en avløpspumpe som kverner opp kloakken og pumper det videre til en større pumpestation som samler opp avløpet fra flere boliger. Ettersom driftstiden kun er noen minutter per dag blir energikostnadene ikke høyere enn en oppvaskmaskin - omtrent 150 kr pr år pr husholdning.
·         Fra oppsamlingsstationen trykker deretter en eller flere avløpspumper avløpsvannet videre mot det kommunale avløpsnettet. Noen ganger kan avløpsledningen også trekkes direkte fra pumpestasjonen til den enkelte husholdning til det kommunale avløpsnettet.
     Se våre youtube-filmer:
    Vi har markedets største utvalg når det gjelder løsninger for trykkavløp, og har mulighet å veilede og finne den løsning som passer best til den enkelte installasjon. En oversikt over våre løsninger kan du finne i følgende brosjyrer:
 

 Referanseliste vedr. trykkavløp

referanseliste1.pdfreferanseliste1.pdf

referanseliste2.pdfreferanseliste2.pdf

 
 

Trykkavløp