sludge-banner-1.jpg

Renseanlegg

Vi kan levere en rekke typer utstyr for renseanlegg.

Innløpspumper på renseanlegg ønsker man ofte å frekvensregulere.
Da er det viktig at pumpen fungerer uten tilstopping, selv ved redusert turtall.
Vår N-hydraulikk har vist seg å være i en klasse for seg på denne type installasjoner. Årsaken til dette er en mekanisk selvrensende hydraulikk som er meget driftssikker selv når turtallet reduseres. Pumpene kan leveres både i senkbar og tørroppstilt utførelse. Du kan lese mere om våre N-hjulspumper her.
Pumpene kan selvfølgelig også benyttes til interntransport innen anlegget, og som utløpspumper.
Vi har også to gode løsninger for slampumping: Flygt eksenterskruepumper (klikk på bildet)
Flygt-Compact-C-serie-1.jpg    
og vårt patenterte N-hjul  som har vist veldig gode egenskaper ved slampumping.
Her er det viktig å velge rett for å få fornuftige driftskostnader, og vi hjelper deg gjerne.
Kan man installere en sentrifugalpumpe kan man spare store omkostninger i etterhånd, og en eksenterskruepumpe må dimensjoneres nøye for å fungere på best mulig måte.
For å holde slammet homogent trengs omrøring.
Vi har både dykkede omrørere og langakslede tørroppstilte.
Vi hjelper deg å velge hva som er best egnet avhengig av bassengets utforming og type slam.
Du kan lese mer om vårt produktsortiment her.
Et annet alternativ er Jet Mixer.
Noen ganger ønsker man å kunne ha omrøring ned til et lavt nivå, eller har et grunt og langt basseng

Da egner en Flygt jet mixer seg meget godt. (klikk på bildet)  Det er en N-hjulspumpe kombinert med dyse, og kan installeres både dykket og ved siden av tanken.
Ønsker man å kombinere dette med lufttilsetting, f eks ved høy organisk belastning, så kan man installere en Jet lufter
 
For biologiske anlegg så trengs beluftning.
Et luftesystem koster mye i drift, og god virkningsgrad er helt avgjørende.
Vårt Sanitaire luftesystem gir en fleksibel installasjon med membran som leverer meget små bobler – noe som gir en suveren overføringsgrad av oksygen.
Les mer om Sanitaire her. 

Les mer om renseanlegg i vår svenske brosjyre, trykk på bildet under: