bevchill-banner-1.jpg

Mini RA Næringsmiddel

Gjennom slagordet ”Pollution must be treated where it originates” har Dantech utviklet FiltraCon, FiltaSep og FiltraFlo. Dette er utstyr som kan benyttes i hygieneisk separering av biproduktersom rogn, filtrering av produksjonsvann samt rensing av avløpsvannet. I tillegg leverer vi alle pumper og styringer som er nødvendige for et komplett anlegg. FiltraCon er filtreringssystemer og filterbelter. FiltraSep er automatisk forbehandling av avløpsvann med separering og filtrering. FiltraFlo er kompakte prefabrikerte renseanlegg.