Fiskeindustri

Vi har vært en hovedaktør i fiskeoppdrettsmarkedet siden starten på midten av 70-tallet. I samarbeid med miljøet og myndigheter har vi vært med på utvikling av mange banebrytende applikasjoner som har bidratt til effektivisering av bransjen. Her kan nevnes ensilasjetanker, dødfisktanker, blodvannsanlegg etc.

 

 

P4640-for lukkede-oppdrettsanlegg-POSTER.jpg

Fiskeind.pdfFiskeindustri - Det totale tilbudet.pdf
Filterpresse.pdfFilterpresse.pdf
Slampumpe DF3068MT med teleskopisk innløpsrør.pdfSlampumpe DF3068MT med teleskopisk innløpsrør.pdf 

Xylem Tank Based Aquaculture Catalog XAquaTank0713.pdfXylem Tank Based Aquaculture Catalog XAquaTank0713.pdf

Industribrosjyre, komplett for 2014.pdfIndustribrosjyre, komplett for 2014.pdf