Fiskeindustri

Vi har vært en hovedaktør i fiskeoppdrettsmarkedet siden starten på midten av 70-tallet. I samarbeid med miljøet og myndigheter har vi vært med på utvikling av mange banebrytende applikasjoner som har bidratt til effektivisering av bransjen. Her kan nevnes ensilasjetanker, dødfisktanker, blodvannsanlegg etc.

 

 

P4640-for lukkede-oppdrettsanlegg-POSTER.jpg