Serviceskole

Det finnes mange tusen vann- og avløpspumpestasjoner i Norge. Alder, tilstand og driftsforhold for disse varierer sterkt. Det er viktig at de som har ansvaret for disse pumpestasjonene tilegner seg kunnskap som sikrer god og stabil drift. I tillegg er det en stor fordel å vite om hvilke muligheter som finnes både når det gjelder nyanlegg og oppgraderingsmuligheter av eksisterende.

Dette er det mulig å lære om på våre kurs. De er todelt, 1 dag dreier seg om trykkøkningsstasjoner og pumper for vann, og 2 dager dreier seg om avløp. Det er valgfritt om du vil delta på bare en av delene eller begge.
Ønsker du mere opplysninger om disse kursene (eller melde deg på) er det bare å ta kontakt med vår kursansvarlige maria.fjellman@xyleminc.com

 

 Serviceskolen 2017 - Viktig info:

 

I år blir det kun avholdt serviceskole i uke 44 i Oslo

og i uke 46 i Bergen

 

  Tlf.: 91758593  Maria Fjellman

 

 

 Klikk på bildet under, og se på hele brosjyren