Servicekontrakter

 

Vi har 4 nivåer når det gjelder dette:

 

 Trinn 1

Forebyggende vedlikehold avtalt antall ganger pr år

Medgåtte kostnader inkl. evt. utskiftede deler faktureres fortløpende

Rapporter, analyser, forslag til oppgradering

 

Trinn 2 A

Kontroll og justering avtalt antall ganger per år til en fast årlig sum.

Tilstandsrapport, analyse og forslag til evt. oppgradering er inkludert.

Kostnader i forbindelse med evt. reparasjoner belastes fortløpende.

 

Trinn 2

Forebyggende vedlikehold avtalt antall ganger pr år

Fast årlig sum som dekker alle kostnader (ekskl. deler) i

forbindelse med vårt ettersyn

 Utskiftning av deler i henhold til gjeldende prisliste

 

 

Trinn 3

Forebyggende vedlikehold avtalt antall ganger pr år

Fast årlig sum som dekker alle kostnader (inkl. deler) i forbindelse med vårt ettersyn

Rapporter, analyser, forslag til oppgradering

 

Totalettersyn

Vi kan også ta på oss ansvaret for hele driften av pumpestasjonen(e)

 til en fast, årlig sum