Oppgraderingssett til N-pumper

Oppgradering av gamle pumper til N-pumpeutførelse
 
Xylem Flygts filosofi har alltid vært å konstruere og produsere utstyr som gir kjøperen maksimal avkastning på sin investering. Det betyr å konstruere pumper med maksimal levetid og minimal stopptid.
Du som allerede har en avløpspumpestasjon i drift kan nå oppgradere Flygtpumpene dine til N-pumpeutførelse og dermed øke utstyrets levetid og effektivitet.
Et oppgraderingssett inneholder alt du trenger for å bygge om Flygtpumpen din til N-utførelse og det finnes et slikt sett for stort sett hver eneste Flygt avløpspumpe.
 
En oppgradering til N-utførelse gir deg:
·         Lavere kostnader for ettersyn takket være mindre risiko for tilstopping
·         Mindre vibrasjoner takket være et godt avbalansert to-kanalshjul, noe som gir lengre levetid
·         Høyere virkningsgrad og følgelig lavere driftsutgifter 
·         Bedre avkastning på investert kapital
 
Riksdekkende servicenett
Det finnes ikke to pumpestasjoner eller system som er like, hvilket innebærer at servicebehovet varierar fra sted til sted. Hos Flygt kan du velge en servicepakke som er nøyaktig tilpasset dine behov.
Service og vedlikehold av utstyr er en av nøkkeloppgavene i all profejonell virksomhet. Flygt har ett eksepsjonelt velutbygget servicenett.

Vi kan alt fra bare å levere en pumpe i henhold til dine spesifikasjoner eller delta med alt fra planlegging, konstruksjon og montering til drift og vedlikehold – Flygt kan tilby nettopp den service du har behov for, på dine vilkår.
 
Reservedelsgaranti
Vi garanterer at reservedeler til Flygt-pumper kommer til å være tilgjengelige i minimum 10 år etter at produksjon av pumpetypen har opphørt. For de aller fleste av avløpspumpene er minimumstiden 15 år. Dette er bare en av måtene Flygt utøver sitt langsiktige kundeansvar.