Faste priser

Vi har 4 nivåer når det gjelder faste priser på reparasjon av Flygts egne pumper:
 
Nivå 1:
Sjekk av pumpe inkl. oljeskift hvis det er nødvendig.
 
Nivå 2:
Som nivå 1 pluss hvis nødvendig utskiftning av nedre plantetning, motorkabel og o-ringer i selve pumpedelen. I tillegg er evt. utskiftning av pumpehjul og sugelokk i lensepumpene, eller slitering i avløpspumpene også inkludert.
 
Nivå 3:
Som nivå 2 pluss skift av lagre, begge plantetninger og alle 0-ringer.
 
Nivå 4:
Som nivå 3 pluss skift av stator.
 
Byttepumpe
Haster det med å få reparert pumpen(e) er det tidsbesparende å kombinere bruk av fastpris med bruk av byttepumpe(r). Dette fordi vi bare behøver å sjekke noen få punkter på din brukte pumpe for å finne ut hvilket fastprisnivå som er riktig. Istedenfor at du skal vente på at vi reparerer din gamle pumpe så får du en ferdigoverhalt byttepumpe (som vi har mange av på lager) med samme garanti som en ny pumpe!
På denne måten sparer du tid og penger.