Tietosuojakäytäntö

Xylem sekä sen osastot ja tytäryhtiöt (yhdessä Xylem) ylläpitävät ja hoitavat tätä ja muita verkkosivustoja (yhdessä Xylem-sivustot) ja ovat tietoisia Internetin tietosuojaongelmista. Tästä syystä Xylem katsoo, että käyttäjän tulee olla tietoinen Xylemin online-tietokäytännöistä, sen mahdollisesti keräämistä tiedoista ja siitä, miten näitä tietoja on tarkoitus käyttää.
 
Jokaiselta Xylem-sivustolla kävijältä kerätään automaattisesti kävijän toimialueen nimi ja/tai IP-osoite.
 
Jos yhteydenpitoon käytetään sähköpostia, sähköpostiosoite kerätään. Muussa tapauksessa Xylem-sivustoilla kerätään henkilökohtaisia tietoja vain, jos käyttäjä vapaaehtoisesti antaa niitä. Tällaisia henkilökohtaisia tietoja ovat mm. oma ja/tai työnantajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Jos pyydämme henkilökohtaisia tietoja, pyrimme kertomaan niiden käyttötarkoituksen niitä kerättäessä, ennen kuin käyttäjä on antanut niitä.
 
Kerätyt tiedot voidaan koostaa jotta voidaan analysoida sivustot, joilla kävijät käyvät, käyntien määrä, keskimääräinen sivustolla vietetty aika yms. Koostettuja tietoja käytetään Xylem-sivustojen rakenteen ja sisällön parantamiseen. Kerättyjä henkilökohtaisia tietoja käytetään yleensä kävijän vierailijoiden tiedusteluihin vastaamiseen, mutta tietyissä tapauksissa niitä voidaan käyttää markkinatutkimuksen tarkoituksiin tai antamaan kävijälle tietoja tuotteista tai palveluista, joiden uskomme tukevan kävijän liiketoimintatarpeita. Nämä tiedot voidaan antaa jälleenmyyjien, myyntiedustajien tai muiden kumppaneiden käyttöön, jotta he voivat vastata kävijän tiedusteluun tai antaa tietoja tuotteista tai palveluista, joiden uskomme tukevan kävijän liiketoimintatarpeita. Vaihtoehtoisesti Xylem-sivustoilla voi olla linkkejä jälleenmyyjien, myyntiedustajien tai muiden kumppaneiden verkkosivustoille. Vaikka uskomme, että ne soveltavat tiukkoja toimintastandardeja ja kunnioittavat yksityisyyttä, emme vastaa niiden sisällöstä tai niiden käyttämistä tietosuojakäytännöistä.
 
Xylem ei myy kolmansille osapuolille mitään kävijän käynnistä tai Xylem-sivuston käytöstä saatuja henkilökohtaisia tietoja. Poikkeuksena on tytäryhtiön myynti tai toimintayksikön omaisuuden myynti kokonaan tai olennaisilta osiltaan silloin, kun tytäryhtiö tai toimintayksikkö kerää tai käyttää tällaisia tietoja normaalissa liiketoiminnassaan.
Käyttäjän tulee huomioida seuraavat seikat:
  • Henkilökohtaisia tietoja voidaan paljastaa, jos laki, tuomioistuin tai viranomainen tai lainvalvontaviranomainen sitä vaatii.
  • Käyttäjän henkilökohtaisia tietoja tai tietoja verkkosivuston käytöstä voidaan luovuttaa Xylem-konsernin muille yrityksille.
  • Tietoja voidaan jakaa tarpeen mukaan petoksen tai muun lainvastaisen toiminnan estämiseksi, mukaan lukien. tahalliset hyökkäykset Xylemin IT-järjestelmiä vastaan, sekä tarpeen mukaan oikeusvaadetta tai puolustuksen laatimista varten.
 
Tietoja evästeistä: evästeitä käytetään tallentamaan käyttäjäkohtaisia tietoja vierailluista sivuista sekä aiemmista toimista sivustolla palvelun parantamiseksi käyttäjän palatessa sivustolle sekä verkkosivuston sisällön mukauttamiseen kävijän selaintyypin tai muiden kävijän lähettämien tietojen perusteella.
 
Jos Xylemin tietosuojakäytäntö muuttuu tai jos tulevaisuudessa aiomme käyttää Xylem-sivustolta kerättyjä tietoja uudella tavalla, josta ei ole aiemmin ilmoitettu, tällaisista muutoksista ilmoitetaan sivustoillamme. Uusi tietosuojakäytäntö ja uudenlainen tietojen käyttötapa koskevat vain tällaisen ilmoituksen jälkeen kerättyjä tietoja.
 
Tietoja tietoturvasta: Käytämme teknisten standardien mukaisia salausmenetelmiä, kun siirrämme ja vastaanotamme sivustollemme ja sivustoltamme välitettyjä asiakastietoja. Fyysisissä toimitiloissa on käytössä asianmukaiset turvallisuustoimenpiteet, jotka estävät sivuston käyttäjiltä kerättyjen tietojen häviämisen, väärinkäytön tai muuttamisen. Tällaisten tietojen turvallisuutta ei kuitenkaan voida taata.
 
Jos Xylem-sivusto ei mielestäsi noudata tätä tietosuojakäytäntöä, soita välittömästi numeroon +1 914 323 5700 ja pyydä yhdistämään lakiasiaintoimistoon (General Counsel).