Etäluenta

Et​äluennalla suora näkymä jakeluverkostoon

Vesimittareiden etäluenta avaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia vedenjakeluverkoston seurantaan. Sen lisäksi että kulutustietojen kerääminen ja tiedon käsittely laskutusta varten helpottuvat, avautuu samalla mahdollisuus tunnistaa erilaiset muutokset ja poikkeamat kulutuksessa.

 

Xylem toimittaa asiakkaan tarpeeseen soveltuvan etäluentajärjestelmän kokonaisuutena, joka sisältää etäluettavat vesimittarit, tiedonsiirron seurantajärjestelmään sekä mittaritietojen hallinnan. Etäluennan avulla kulutustietojen kerääminen ja tiedon käsittely laskutusta varten helpottuvat ja samalla saadaan mahdollisuus tunnistaa erilaiset muutokset ja poikkeamat kulutuksessa.  Kulutustietojen avulla päästään esimerkiksi laskuttamattoman veden jäljille helpommin, jolloin toimenpiteiden kohdistaminen helpottuu ja siten resurssien käyttö tehostuu.

 

Tarpeeseen soveltuva ja laajeneva kokonaisjärjestelmä

Etäluettava järjestelmä voidaan toteuttaa joko ns. Drive-By- luennalla, jolloin mittaritiedot käydään keräämässä lukulaitteella, tai kiinteänä luentaverkkona. Drive-by-luenta soveltuu erityisesti helppoon laskutustiedon keruuseen, kun taas kiinteä verkko mahdollistaa lisäksi jakeluverkoston monipuolisen seurannan. Xylem toimittaa tarvittavat ohjelmistot ylläpidolla, jolloin järjestelmän kokonaistietoturva on hallinnassa aina mittarilta laskutukseen asti.  Xylemin palvelinkeskus noudattaa tietoturvastandardeja ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 2700 ja ISO/IEC 27017. Xylem tarjooa asiakkaille palvelukokonaisuudet, jossa asiakas päättää mitä itse haluaa järjestelmässä ylläpitää.

 

Järjestelmän ydin on tarkka ja luotettava mittaus Sensus iPerl on erinomaisesti etäluentaan soveltuva uuden sukupolven vesimittari. Kulutuksen mittaustapa on elektromagneettinen, joten mittarissa ei ole lainkaan liikkuvia osia eikä suuri mittaustarkkuus (R800) muutu mittarin elinkaaren aikana. Kulutustiedon lisäksi mittarista saadaan luettua myös hälytykset häiriöistä ja poikkeamista aikaleimattuna. Mittari tallentaa myös kulutushistorian sisäiseen muistiinsa.​


Esite Etäluenta Drive-By Diavaso.pdfEtäluenta Drive-By Diavaso