Valvonta- ja ohjauslaitteet

Xylem tarjoaa useita eri mahdollisuuksia laitteiden ohjaukseen ja valvontaan.
 
Pinnansäätölaitteet
Xylemillä on useita erilaisia pinnansäätö- ja tiedonkeruulaitteita. Yksinkertaisimmat pinnansäätölaitteet kuten FGC 211 ohjaavat pumppaamon käyntiä ilman erillistä valvontaa. FGC ja eri MyConnect-mallit ovat tiedonkeruuliitännällä varustettuja pumppuohjaimia, jotka voivat ohjata ja valvoa yhtä tai useampaa pumppua Flygtin MyConnect on valmistettu pienille ja suurille pumppuasemille ja on varustettu pumppauksen perustoiminnoilla, joka voi ohjata useita pumppua vuorottelulla tai ilman vuorottelua. Se voidaan helposti asentaa ohjauskeskukseen, sillä MyConnect koostuu I/O yksiköstä, laajennusmoduleista ja kosketusnäytöstä. Flygtin MyConnect ja FGC voi myös siirtää tietoa ja tuottaa tilastoja ja trendiraportteja sekä tallentaa Flygtin AquaViewhun asennusten ja huollon helpottamiseksi.

 

Aquaview
AquaViewtä käytetään ohjaamaan ja valvomaan jätevesilaitoksia ja kokonaisia pumppaamojärjestelmiä. Tiedot, kuten pumpatut määrät, tulovirtaamat, vedenkorkeudet ja erinäiset pumpputilastot ovat helposti saatavilla ja luettavissa. Jätevedenpuhdistamolla voi pumpun vikaantuminen aiheuttaa vakavia ympäristövahinkoja, mutta AquaViewn antaman etukäteishälytyksen avulla voidaan tämänlaatuiset ongelmat välttää. AquaView antaa mahdollisuuden nykyisen järjestelmän päivittämiseen. Aquaview voidaan asentaa niin muutaman kohteen valvontaan kuin satojen kohteiden suureen tiedonsiirtoon. Liikennöinti onnistuu radiomodeemeilla, GSM- modeemilla, GPRS- modeemeilla tai vaikka puhelimella.