Download PDF Share ThisShare This Print Article

Pure-teknologia

 

Pure-tekniikoilla kartoitetaan verkoston vuotokohdat

 

Vuotojen aiheuttamalla hukkavedellä on suuri taloudellinen merkitys vesiyhtiöille, erityisesti niille, jotka ostavat veden muualta. Pienet maanalaiset vuodot voivat jäädä huomaamatta

pitkäksi aikaa ja suuret vuodot voivat aiheuttaa massiivisia hukkavesimääriä ja laajoja oheisvaurioita. Molemmat voivat tulla kalliiksi.

 

Pure-teknologian sisäisillä vuodonetsintätyökaluilla on tarkastettu yli 11 000 km pääsiirtojohtoja ja löydetty yli 6500 vuotoa. Vuotojen ja ilmataskujen patentoidut etsintätyökalut SmartBall® ja Sahara® ovat ainoita toimivia tekniikoita, kun tarkastetaan käytössä olevia paineenalaisia putkia.

 

Sahara® kaapelin päässä toimiva laite DN150 ja sitä suurempien paineellisten käyttövesi- ja viemäriputkien tarkastamiseen. Se sopii ihanteellisesti mutkikkaiden verkostojen tarkastamiseen, jossa vaaditaan työkalun tarkkaa hallintaa ja suurta paikannustarkkuutta.

 

SmartBall® on vapaasti uiva työkalu DN200 ja sitä suurempien paineellisten käyttövesi- ja viemäriputkilinjojen tarkastamiseen. Sillä voidaan tarkastaa pitkiä putkiosuuksia yhdellä kertaa putken normaalia käyttöä keskeyttämättä.

Lue lisää Pure-tekniikoista​​​​Xylem esite.pdfXylem esite.pdf


 
SmartBall® viedään toimivaan putkilinjaan ja se kulkee virtauksen mukana jopa 21 tunnin ajan ja kerää samalla tietoa putkilinjan kunnosta.