utilities-banner-1.jpg

Jäteveden pumppaaminen

Jätevesi pitää sisällään suuren määrän kiintoainetta ja kuitumaista ainetta. Tämän takia aina on olemassa pieni riski, että jokin tukkeutuu tai liettyy. Tämä tekee jäteveden pumppaamisen erittäin vaikeaksi. Jätevesipumppaamot toimivat yleensä hetkittäin käynnistyen ja sitten taas pysähtyen. Koska laitteet eivät käy koko ajan järjestelmien rakentamisessa tulee ottaa huomioon suuri määrä asioita kuten paineiskut, altaiden muodot, pyörteet ja lietteen poissaaminen pumppaamoista.

 

Pumppaamoiden energiankulutus on erittäin tärkeä osa kokonaisuutta, sillä pumppaamot ovat pitkäikäisiä ja suurin osa kustannuksista tulee juuri energiasta. Xylem tarjoaa erittäin korkealuokkaisia, tukkeutumattomia pumppuja, joiden hyötysuhde ei laske pumppauksen aikana. Suurille nestemäärillä me voimme käyttää potkuripumppuja, aina 5000 l/s saakka. Tukkeutumisen ja liettymisen ehkäisemiseksi sekä ongelmattoman käytön suhteen on tärkeää, että itse pumppaamo suunnitellaan oikein. Tässä me voimme auttaa käyttämällä meidän suunnitteluosaamista ja valmiita pakettiratkaisuja kuten Compit ja TOP.