2 års Tilstopningsfri Garanti

 
Hvordan kan vi love "nul" tilstopning?
Lad os være ærlige, det er ikke hver dag, at en global pumpeproducent går ud med en garanti, der dækker 150 markeder verden over. Så hvad er det, der gør os så overbeviste, så vi kan stå bag denne garanti?
 
Det startede med vores opfindelse af verdens første dykpumpe og årtiers viden fra en kontinuerlig forbedring af pumpning af spildevand.
Efter opfindelsen af dykpumpen, opfandt Flygts ingeniører den selvrensende hydrauliske N-teknologi, og senere pumpehjulet "Adaptive N". Men det var med tilføjelsen af SmartRun® - en styring designet af os med pumpning for øje, at risikoen for tilstopning er næsten lig med nul, takket være rengøringsfunktionen til pumpe og sump. Derfor kan vi give denne garanti.
 
Hvilke pumper gælder denne garanti?
Garantien gælder for Flygt N-pumper op til 70 kW eller 105 hk udstyret med Xylems Flygt SmartRun® intelligent styring, at de vil være fri for tilstopninger i en sammenhængende periode på 2 år (fra datoen for installationen) ved håndtering af normalt spildevand, der indeholder faste stoffer der normalt findes i husholdningsspildevand.
 
Hvad hvis der nu sker en tilstopning alligevel?
Skulle Flygt N-pumpen med SmartRun i garantiperioden tilstoppe på grund af typiske faste stoffer eller partikler der normalt findes i husholdningsspildevand hvor pumpen oprindeligt blev installeret, skal Xylem efter skriftlig meddelelse om hændelsen og præsentation af denne garanti, efter eget skøn:
a.    Fjerne tilstopningen uden yderligere omkostninger, på det oprindelige sted for installationen, inden for den tidsramme som er fastsat af Xylem, eller:
b.   Refundere ejeren, for rimelig og verificerbare indirekte omkostninger, for at fjerne pumpen fra det oprindelige installations sted, rydde obstruktionen og geninstallere den påvirkede pumpe.

Xylem forbeholder sig ret til at inspicere pumpestationen, pumpe enheder og (uden omkostninger for ejeren) at modificere pumpeenheden, hvis det skønnes nødvendigt af Xylem, at afbøde yderligere forekomst af tilstopning.
 
Hvordan gør jeg?