Renovering af anlæg

​Opgrader driften

Intelligent anlægsstyring

 
For at imødegå en konstant stigende efterspørgsel og bevare rentabiliteten, er det vigtigt at administrere vand- og spildevandsanlæggene på en omkostningseffektiv måde. Alderen på udstyret kan påvirke anlæggets effektivitet, pålidelighed og produktivitet. Det er derfor vigtigt at renovere anlæggene for at sikre oppetid og effektivitet, samtidig med I opretholder høj sundhed, sikkerhed og overholder miljøstandarder.
 
Hvad er det
En renovering af jeres vand og spildevands udstyr, kan være en god og rentabel investering, sammenholdt med investeringer i helt nyt udstyr. Teknikere fra Xylem, kan udføre en tilstands kontrol, og ud fra den rapport give et tilbud på den renovering der er påkrævet. Ofte er der en drifts økonomisk gevinst i forbindelse med en renovering, idet Xylem vil tilbyde de mest energi rigtige produkter.
 
Hvordan virker det
Vores teknikere evaluerer anlæggenes tilstand og anbefaler opgraderinger for at sikre optimal pålidelighed og effektivitet. Denne service omfatter en audit på stedet, design og renovering, inklusiv ombygning og/eller opgraderinger.
 
Hvorfor det giver mening
For at opretholde produktiviteten for vand- og spildevandsanlæggene er det vigtigt at optimere driften, samtidig med at livscyklusomkostningerne minimeres. Dette omfatter driften, vedligeholdelsen og udskiftningen eller bortskaffelsen af hvert enkelt anlæg i systemet. I de fleste tilfælde opvejer fordelene ved en renovering af anlæg generelt omkostningerne. Hvis I bruger et Flygt N-teknologisæt til opgradering af pumperne, kan I f.eks. øge pålideligheden yderligere og reducere vedligeholdelsesomkostningerne.