Slampumper

Slampumper i 3000 serien (N-pumperne) - dykkede pumper med selvrensende N-hjul til pumpning af slam med op til 8% tørstof.

Excenteskruepumper, til pumpning af slam med meget højt tørstofindhold samt andre tykflydende medier.

Slurrypumper i 5000 serien
Dykkede pumper konstrueret til pumpning af kraftigt slidende væsker f.eks. borerester, sand og stenflis i blanding med vandet.

 

Produkt Effekt (kW) Max H (m) Max Q (l/s)
3085 2 10 50

3102

3,1 15 70
3127 5,9 20 90
3153 13,5 25 200
3171 18,5 40 250
3202 45 60 400
3301 70 80 500

 

Excentersnekkepumper
Selvansugende roterende fortrængningspumper beregnet til pumpning af slam, op til 45% tørstofindhold (TS) og andre tyktflydende medier med høj andel af faste partikler.

 

Produkt %TS p (bar) Q (m3/h)
COMPACT (engelsk) >12 24 225
EPSILON (engelsk) >12 72 420
WIDETHROUT (engelsk) >45 48 215