Renovering - på 24 timer

Well Fit
 Renovering uden større gravearbejder

Well Fit er præfabrikerede pumpestationer, som installeres i den eksisterende station (typisk en beton brønd) som en færdig indsats. På denne måde undgår du større gravearbejder, vi minimerer entreprisens varighed og omgivelserne påvirkes mindst muligt.

Med Well Fit bliver pumpesumpen i den renoverede station en anelse mindre, men det har som regel ingen betydning for funktionen. Den præfabrikerede pumpestation er designet således at man undgår aflejringer af slam og at pumperne kan fungere under optimale flowforhold. Flygts nyeste generation af pumper sikrer endvidere at virkningsgraden kan forbedres væsentlig ved opgradering af gamle udtjente pumper.

 

 
Før: en gammel og tæret betonbrønd, hvor slammet hang fast i siderne. Mellemdækket er rusten og glat. Krævede højtryksspuling 1 gang om ugen. Servicering kræver 3 mand: 1 ned i brønden, 1 oppe og 1 til at løbe efter hjælp.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter: De glatte sider gør det svært for slam at fæstne sig. Højtryksspuling skal kun ske 1 gang om året. Service foregår ved at hive pumperne op og servicere dem oppe på jorden; dvs.der skal kun 2 mand til udførelsen nu, da der ikke længere er noget mellemdæk de skal ned på