Renseanlæg

Download brochure

Vi er markedsførende i verden for pumpe- og mixerløsninger til kommunale renseanlæg.

Vi har et unikt udbud af dykkede- og tørtopstillede pumper. Vores excenterskruepumper og pumper med vores patenterede N-teknik har vist sig at være uovervindelige i slamapplikationer.

 

For at få den bedste rensning, det være mekanisk, kemisk eller biologisk, der passer vores mixere og beluftere.

Vil du også have styring, måling og overvågning til dine produkter og applikationer, anbefaler vi vores styringer, vores målere samt overvågningsudstyr. 

 

Læs mere her om vores forskellige produkter:

 

 
Spildevandspumper

​Mixere

Slampumper & excentersnekkepumper

Styringer & tavler

Blæsere

Beluftere
Avanceret spildevandsbehandling

obs! Linker til vores international treatment side

 ​